Scanned Document

Maľba bola súčasťou výstavy obrazov s názvom Neznáme farby osobností, ktorú v roku 2016 (apríl) realizovala Štátna vedecká knižnica v Prešove. Podkladom je výkres formátu A2. Použitá technika: maľba, akryl, tempera.

author: Jozef Fečo

copyright: Štátna vedecká knižnica v Prešove

Author: Roma Center

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment