Kmeťoband – real romani music

Kmeťoband – the group founded in 1999 by Igor Kmeťo Sr. and Igor Kmeťo Jr. They are father and son. Kmeťo Sr. is also the manager of group, Kmeťo Jr. plays the synthesizer, saxophone, he sings and he´s also making own musical arrangements. Their songs are based on the life experiences and situations, such as…

Ivan Akimov – Speaking

Ivan Akimov, hudobník s ruskými koreňmi vyrastajúci vo Francúzsku, žijúci v Kežmarku na Slovensku, sa venuje profesionálne rómskym deťom v umeleckom súbore Kesaj čhave.  Za svoju dlhoročnú prácu v umeleckej oblasti a práci s Rómami bol ocenený francúzskym veľvyslancom na Slovensku a získal štátne vyznamenanie Rádu Národného rytiera. Ivan Akimov sa vyjadruje k rómskej kultúre…

Milan Godla: Romathan and Its Mission

Milan Godla, the singer, translator, scriptwriter and dramaturge, started his professional career in an amateur ensemble of singers and actors in Prešov. Since 1992 he work in the Romathan Theater. His professional growth was supervised by Daniela Hivešová-Šilanová, the one of the founders of the Romathan Theater, which is the only one professional Roma theater…

Magical Bell

  The original fairy-tale, production aimed for children and teenage youth. The 69th premiere of the Romathan Theater, staged on March 18, 2016 at 10 a.m. in the premises of the Romathan Theater, Stefanikova street in Kosice. The fairy-tale emphasis is given to the importance of a family and good family relationships. Language: Slovak. Lyrics:…

Helena Jonášová

Spomienkové rozprávanie Heleny Jonášovej, predsedníčky občianskeho združenia Kultúrne združenie Rómov Slovenska v Banskej Bystrici sa venuje aktivitám zameraným na prezentáciu rómskej kultúry a všestranný rozvoj rómskej národnosti. V jednotlivých kapitolách spomína na svoje detstvo, rodičov, ich spomienky na vojnu, ako aj na svoje štúdiá či prácu. copyright: Štátna vedecká knižnica v Prešove

Nataša Slobodníková – speaking

Natasa Slobodnikova – My Life. Speaking is divided into several chapter, each focused on principal events of her life, beginning with her childhood, through family relations, education, before and after Revolution development, to activism and activities aimed for raising the living standard of Roma. She is the chairwoman of the Regional Association of the Romani…

Marián Balog – rozprávanie

Rozprávanie Mgr. Mariána Baloga o svojich životných a pracovných skúsenostiach, pohľade na vzdelanie, jazyk a rómstvo. Spomienkové, prevažne biografické rozprávanie, bolo zaznamenané dňa 29.4.2016 v jeho pôsobisku v Banskej Bystrici. Hlavnými témami rozprávania sú spomienky na detstvo a dospievanie, rodinné zázemie, zdroje motivácie pre osobný rast, práca, vlastná misia a vízia cieľov a spôsobov ich…