Yerli Öğretmenler ve Araştırmacılar için Eğitim Alanı Olarak Kültürlerarası Öğretim Derecesi: Araştırma Metodolojilerini Dönüştürmenin Yollarını Keşfetmek

Soyut Bu makale, sömürgecilikten kurtulma araştırma yaklaşımları için bir katalizör olarak, özellikle Goiás Federal Üniversitesi’ndeki Takinahakỹ Yerli Yüksek Öğrenim Çekirdeği bağlamında yerli öğretmen-araştırmacıların eğitiminin potansiyel etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, Kültürlerarası Eğitimin yalnızca bilgi üretimindeki baskın yapıları sorgulamakla kalmayıp, aynı zamanda farklı akademik disiplinler arasında diyalog için bir yakınsama noktası olarak nasıl hareket ettiğini, kapsamlı, sömürgelikten…

Roman nüfusunun sosyo-eğitim ortamının analizi ve bebek eğitiminde okullaşma: okul başarısı ile olası ilişki

Soyut Bu araştırmanın amacı Roman çocukların içinde geliştiği sosyal ve eğitimsel ortamın okul başarısı üzerindeki etkisini analiz etmektir. Şu anda Roman öğrencilerin yoğunlaştığı, devamsızlık ve okul başarısızlığının yüksek olduğu tespit edilen eğitim merkezleri bulunmaktadır. Bu gerçekle karşı karşıya kalınca, Romanların zorunlu ortaöğretimi tamamlayamamalarının ve dolayısıyla zorunlu sonrası eğitime erişememelerinin asıl nedeninin gerçekten bu olup olmadığının…

Belediye sakinlerinin kayıt defterinin farklı dahil etme aracı olarak kullanımı

Soyut Bu makale, Barselona’nın metropol bölgesindeki şehirlerin, ikamet yasağı durumundaki göçmenlerin ikamet statüsü kazanmasını önlemek için belediye sakinlerinin (padrón) kayıtlarını özel olarak kullanmaları üzerine bir çalışmadır. Bu çalışma, ikamet etme hassasiyetleri nedeniyle kayıt olma konusunda engellerle karşılaşan göçmen insanlarla yapılan görüşmelerden, dışlayıcı bürokratik uygulamalardan kaynaklanan resmi olmayan kayıt devresinin doğasını ve ayrımcılığa maruz kalan insanlar…

Okul Öncesi Eğitimcilerin Sesinde Göçmen Çocuklar: COVID-19 Sırasında Kültürel Çeşitliliği Ele Almada Zorluklar ve Stratejiler

Soyut Bu çalışma, sağlık krizi sırasında kültürel açıdan farklı çocuklarda öğrenmeyi teşvik etmek için Erken Çocukluk Eğitimcileri tarafından kullanılan didaktik ve kültürlerarası stratejileri araştırdı. Nitel bir metodoloji ve araçsal vaka tasarımı kullanıldı. Katılımcılar, yoksulluk ve göçmen okul kayıtlarıyla karakterize edilen Santiago de Chile’nin bir komünündeki bir kamu eğitim merkezinden üç Erken Çocukluk Eğitimcisiydi. Yarı yapılandırılmış…