Duygular üzerinden Roman ve Sinti Holokostu

Soyut Bu makale, Roman ve Sinti Holokostunun sözlü tarihini ve anılarını duygular üzerinden ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Temel amaç, duyguların tarihi olarak bilinen çalışmalara dayanarak hayatta kalan Romanların doğrudan ifadeleri aracılığıyla bu soykırıma dair farkındalık yaratmaktır. Bu bakımdan sözlü tarih ve anılar bu makalenin birincil kaynağıdır. Özellikle 1998’de USC Shoah Vakfı’na röportaj veren Walter Stanoski Winter…

Bir kimliğin değeri: Sanat aracılığıyla Roman halkının kültürü (1850‒1960)

Soyut Bu makale kimliğin önemini, özellikle de Roman halkının kültürünü Sanat aracılığıyla ele alıyor. İspanya’da 1425’ten bu yana var olan bu azınlık için kimlik çok önemliydi; çünkü yüzyıllar boyunca kendilerine has özellikleri olan her türlü unsuru ortadan kaldırmak için zulme uğradılar. Ancak karşılaştıkları tüm olumsuzluklara rağmen kendilerini tanımlayan her şeyi unutmak şöyle dursun, onu korumaya…

Temas Bölgesi Mercadillo: Valladolid’deki Roma ve Kamusal Alan (İspanya)

Soyut Burada sunulan araştırma Valladolid’deki (İspanya) Mercadillo Gitano çevresinde gelişmektedir. Makale, yazarın 2017 yılında yazdığı ve derecelendirilen aynı başlıklı yüksek lisans tezinin kısa bir versiyonudur. Amacı, bir yandan toplumsal farklılığın gündelik inşasına odaklanabilecek bir perspektifin detaylandırılması, diğer yandan da bu tezin uygulanmasıydı. Öte yandan bu bakış açısı belirli bir siteye yöneliktir. Bu nedenle, Uzamsal Dönüş…

Küresel, Uluslararası Göçler: Çok Kültürlü Toplumlarımızın Yapılanmasında Tarihsel Bir Olgu

Soyut Bu teorik makale, Avrupa ve İspanya’daki göçmenlerin durumuna odaklanarak geniş göç teması hakkında bazı düşünceler sunmaktadır. Bu metin, Kraliyet Ahlak ve Siyasal Bilimler Akademisi’ne (Nisan 2022, Madrid) resmi kabul belgesinde bir katılım konuşması olarak paylaşıldı. Özel göç sorunu ve bunun etnik grup kategorisiyle kesişimi ve bununla birlikte Roman halklarının göçleriyle ilgili hususlar burada ele…

Boho Romni mi yoksa Gadzi mi? Roman Kadın İmajına İlişkin Düşünceler

Soyut Giyim tarzı sadece tercihlerimiz hakkında değil aynı zamanda yaşam tarzımız ve kimliğimiz hakkında da konuşur, kim olduğumuzu ve kendimizi toplumda nasıl temsil ettiğimizi anlatır. Bu makale Roman kadınların imajı meselesine ilişkin iki bakış açısını göstermektedir. Bir bakış açısı, Polonyalı Roman kadınların giyim konusundaki tercihlerini gösteren Roman’dır. Diğer bakış açısı ise Gadzie’dir ve Polonya Roman…

Temel Haklar Ajansı’nın AB Roman politikasının reform edilmesindeki etkisi

Soyut Altı milyon Roman AB’de yaşıyor ve çoğu AB vatandaşı. Ne yazık ki onlar hâlâ en yüksek düzeyde ayrımcılığa maruz kalan azınlıktır. Bununla mücadele etmek için Avrupa Komisyonu Romanlara özgü politikalar oluşturdu ve reform yapmaya devam ediyor. Bunu yaparken genellikle AB Temel Haklar Ajansı’nın (FRA) raporlarına dayanıyor. Ancak mevcut literatürde FRA’nın somut etkisi incelenmemiştir ve…

Ingenio, Gran Canaria’daki Roman Nüfusuna yönelik Topluluk Teşhisi

Soyut 1950’li yıllarda Kanarya Adaları, İspanya’nın farklı yerlerinden aileleri için daha iyi bir dünya arayan birçok çingenenin ikamet yeri haline geldi. Entegrasyonun daha anlamlı hale geldiği yer Gran Canaria adasının güneydoğusundadır; bu etnik gruba mensup yaklaşık 300 kişi şu anda Ingenio’da yaşamaktadır. Bu çalışmanın amacı Ingenio belediyesinde gerçekleştirilen deneyimi görünür kılmak ve “Gran Canaria’daki Ingenio…

Toplum Merkezlerinin Roman Entegrasyonu Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi: Eastwood Üzerine Bir Araştırma

Soyut Son 10 yılda Romanlar, Rotherham’daki en büyük ikinci ve en yoksul etnik azınlık haline geldi ve bu nedenle yerel yönetim, topluluk planlaması ve gelişimi açısından Romanların entegrasyonunu bir öncelik haline getirdi. Roman entegrasyonuyla ilgili karmaşıklıklar ve hükümetin kamu harcamalarında yaptığı bütçe kesintileri nedeniyle yerel yönetimler, Roman entegrasyonunu ve Birleşik Krallık’taki yaşam kalitelerini iyileştirme konusundaki…

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Roman Kadın Dernekleri İçerisinde Güçlü İlişkiler Kurmak

Soyut Kültürel ilişkiler, bireylerin, kadına yönelik şiddetle mücadele gibi en acil zorluklara karşı tepkilerini şekillendirir. Bu anlamda etnik azınlıklara mensup kadınlar, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağdurlarına yönelik bakım ve koruma hizmetlerine erişimde daha sistemsel engellerle yüzleşmek zorunda kalıyor. Son yıllarda kaydedilen ilerlemeye rağmen resmi devreler Roman gerçekliğinden uzak olmaya devam ediyor. Bu araştırmada yazarlar, iki…

Roman Kadınların Diyalojik Liderliği: Bir Vaka Çalışması

Soyut Araştırmalar, Roman kadınların toplumsal değişim ve dönüşüme katkıda bulunan eğitim süreçlerini desteklemek için lider olabileceklerini gösteriyor. Ancak, Roman kadınların, özellikle de genç Roman kadınların eğitime olan bağlılıklarını göstermek amacıyla, öğrenme toplulukları projesinde Roman kadınların rolünü ele alan çok az çalışma bulunmaktadır. Bu makale, Roman kadınların eğitimle ilgili kaygılarını paylaşmak için diyaloğa dayalı toplantılar düzenledikleri…